John the Baptist - the Angel of the Desert
Type of Object: Painting
Technique: tempera on larchwood
Measurements: 24 x 18,5 x 2 cm
Date or Period: 17th century
Item used to belong to the following collections:
Current location of an object: Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, Ziębice
Other Relevant Historical Information:

Joseph Langer collection; 1937 bequeathed to the Heimatmuseum in Münsterberg.

Related Written Material:

Adam Organisty, Joseph Langer als Sammler. Werke aus Privatsammlung von Joseph Langer [in:] Joseph Langer (18651918). Ein schlesischer Maler, Konservator und Sammler. Ausstellungskatalog Bielefeld-Brackwede 25. Mai – 23. Juni 2002, ed. Adam Organisty, Kraków 2002, p. 27

Monika Branicka, Sławomir Skrzyniarz, Nieznana ikona Jana Chrzciciela Anioła Pustyni z początku XVII wieku w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach [w:] Sztuka średniowiecznego Wschodu i Zachodu. Osiągniincia i perspektywy poznawcze u progu XXI wieku, ed. Małgorzata Smorąg-Różycka, Kraków 2002

Authors of this entry:
  • Magdalena Palica
Published on: 21 / 05 / 2010
Project co-financed by Ministry of Labour and Social Policy under Government Project – Civic Benefit Fund.
All information published under license: Creative Commons