Partners

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (Institute of Art History of the University of Wrocław)
www.historiasztuki.uni.wroc.pl

Muzeum Karkonoskie

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze (Karkonoskie Museum in Jelenia Góra)
http://www.muzeumkarkonoskie.pl

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach (Museum of Household Equipment in Ziębice)
www.muzeumziebice.pl

Dolina Pałaców

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej (The Foundation of Palces and Gardens' Valley of Jelenia Góra)
www.dolinapalacow.pl

Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna

Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna (Michael Willmanns Route of Baroque Sacral Art)
www.drogibaroku.org

Muzeum w Nysie

Muzeum w Nysie (Museum in Nysa)
www.muzeum.nysa.pl

Muzeum Miejskie - Dom Gerharta Hauptmanna (Gerhart Hauptmann's House in Jelenia Góra - Jagniątków)
www.muzeum-dgh.pl

 

Muzeum Regionalne w Jaworze

(Regional Museum in Jawor)

www.muzeumjawor.pl

Project co-financed by Ministry of Labour and Social Policy under Government Project – Civic Benefit Fund.
All information published under license: Creative Commons